Imiona słowiańskie

Imiona w kulturze Słowian, jak i w wielu innych dawnych kulturach (można nawet zaryzykować stwierdzenie, że we wszystkich) miały funkcję nie tylko identyfikacyjną. Imiona znaczyły, opisywały, określały pożądane cechy, opisywały potencjalnie przeznaczenie, wróżyły przyszłość. Imiona słowiańskie były na tyle istotne, że zabronione było ich wymawianie w określonych sytuacjach (np. w trakcie choroby, by „złe” nie dotarło do cierpiącej osoby). Wyraźnym tego przykładem jest sytuacja, w której nowo narodzonym dzieciom nadawano tymczasowe imię zastępcze, mające funkcję ochronną (przykładowo Nielub, Niemoj). Dopiero w trakcie obrzędu postrzyżyn (chłopcy) i zaplecie (dziewczęta), który wypadał między czwartym, a dwunastym rokiem życia (najczęściej było to siedem lat), dziecko otrzymywało właściwe imię i stawało się członkiem danej społeczności.

Słowiańskie imiona są bardzo charakterystyczne. Każdy z nas słyszał o Wojciechu, Zdzisławie, Bogumile itp. Już samo brzmienie wyraźnie wskazuje na pochodzenie tych imion. Wartym odnotowania jest natomiast fakt, że tworzenie imion podlegało pewnym zasadom. Przeglądając spis imion słowiańskich widać wyraźnie, że do ich tworzenia praktycznie nie wykorzystywano imion bogów, nazw zwierząt i przedmiotów czy wykonywanych zajęć. Imiona słowiańskie opisywały pożądane cechy, stany, uczucia, czasami pokrewieństwo (np. człon –wuj). Najczęściej były one dwuczłonowe (Bogu-sław, Jaro-gniewa, Przemy-sław, itp.). Człony mogły mieć zmienną kolejność (Sławomir-Mirosław). Imiona żeńskie tworzono poprzez proste dodanie końcówki –a, niemniej występują też imiona kobiece bez swoich męskich odpowiedników (np. Niedomira, Dobromiła). Obok imion dwuczłonowych całkiem liczną grupą są także imiona jednoczłonowe  występujące w formie imiesłowu (biernego, czasu przeszłego bądź teraźniejszego): Miłowan, Stojan, Myślim, Radzim.

imiona słowiańskie
Imiona słowiańskie

Skoro już wiecie jak wyglądało tworzenie imion słowiańskich, możecie pokusić się o wymyślenie własnego, które może określić cechy, jakie posiadacie, bądź chcielibyście posiadać. Poniżej natomiast prezentujemy listę imion słowiańskich.

Męskie imiona słowiańskie:
Alfabetycznie (kliknij literę): B,C,D,F,G,H,J,K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ż

Żeńskie imiona słowiańskie:
Alfabetycznie (kliknij literę): B,C,D,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ż

Męskie:

B

Barnim

Bądzsław, Bąsław

Bdzigost, Bedgost

Będzieciech

Będzimir, Będziemir, Będziemirz, Będomir

Będzimysł

Biecsław, Biecław

Biezdar

Biezdziad

Biezpraw, Brzezpraw

Biezstryj, Biestryj, Biezstryk, Brzezstryk, Brzestryk

Biezuj, Biezwuj

Biezrząd

Blizbor, Blizborz

Bodzepor

Bogdał, Bogdaj, Bogodał

Bogdasz

Bogudan, Bogodan, Bogdan, Bohdan, Bodan

Bogodar, Bogudar

Boguchwał, Boguchał, Bogufał, Bogofał, Bogfał, Bogchwał, Bochwał, Bofał

Bogumił, Bogomił, Bogmił, Bogomieł, Bogumieł, Bogmieł

Bogumysław

Bogurad, Bogured

Bogusąd

Bogusław, Bogosław, Bohusław, Bogsław

Bogwiedz

Bogwidza, Bogowid

Bolebor

Boleczaj

Boleczest

Bolelut

Bolemir

Bolemysł

Bolesław, Bosław

Borzuj, Borzywuj

Borzygniew, Borzgniew

Borzymir

Borzysław

Borzywoj, Borzuj

Bożebor

Bożeciech, Bożciech

Bożydar, Bożdar

Bożysław

Bracsław

Bratomir

Bratumił, Bratomił, Bratmił, Bretomił, Bretmił

Braturad

Brodzisław, Brocsław, Barcsław, Barcław

Bronimir, Bromir

Bronisąd

Bronisław, Bronsław, Barnisław, Brunisław

Brosław

Brzezdob

Brzezdoma

Budziboj, Bojan

Budzigniew

Budzimir

Budzisław, Budzsław

Budziwoj, Budźwoj

Budziwuj

Bygost

Bytomir

C

Chociebąd

Chociebor

Chociemir, Chocimier, Chocimir, Chocimirz

Chociesław, Chocsław

Choroman

Chwalibog

Chwalimir, Chalimir

Chwalisław, Chalisław

Ciechomir

Ciechosław

Ciecierad, Ciecirad, Cieciered, Cieciurad, Ciećrad

Ciecimiar

Cierpisław

Ciesław

Cieszybor, Cieszbor

Cieszygor

Cieszymir, Cieszymiar, Cieszymier, Cieszmir, Cieszmiar, Cieszmier

Cieszymysł

Cieszyrad

Cieszysław

Cirzpibog

Czabor

Czcirad

Czcisław, Cisław

Czedrog

Czesław, Czasław

Czębor

Częstobor, Częsbor

Częstogoj

Częstomir

Częstowoj

Czścibor, Czcibor, Cibor, Czesbor

D

Dadzbog

Dalebor, Dalibor, Dalbor, Daleborz

Dalegor

Dalemir, Dalimir, Dalemiar, Dalimiar

Dalestryj

Dalewin, Dalwin

Dargorad

Derwan

Długomił

Dobiegniew

Dobielut

Dobiemiest

Dobiemir, Dobiemiar, Dobiemier

Dobiesław, Dobosław

Dobrobąd

Dobrociech

Dobrogost

Dobromił

Dobromir, Dobromier

Dobromysł

Dobromysław

Dobronieg

Dobrosiodł

Dobrosław

Dobrowit

Dobrowoj

Dobrutro

Dobrzegniew

Domaborz, Domabor

Domagniew

Domamir, Domiemir

Domarad, Domorad, Domared

Domaradz

Domasław, Domosław

Domastoj

Domastryj

Domasuł

Domawuj, Domauj

Domażyr

Drogodziej

Drogomił, Dromił

Drogomir, Drogmir, Dragomir, Drahomir, Drohomir, Dargomier

Drogomysł

Drogoradz

Drogosław, Dargosław

Drogowit

Drohobysz, Drahobysz

Dziebor

Dzierżykraj, Dzirżykraj

Dzierżysław, Dzirżysław, Dziersław, Dzirsław

Dziesław, Dzisław

Dzirżyterg

Dzirżywuj

Dziwigor

Dziwisław

F

Falibog

Falibor

Falimir, Falimirz

Falisław

G

Gardomir

Gnierat

Gniewomir, Gniewomiar, Gniewomier, Gniemir, Gniewosz

Godzimir

Godzisław, Godosław, Godzsław, Gocław

Gorazd

Gorzysław, Gorsław

Gosław

Gostmił

Gościmir, Gościmiar

Gościrad

Gościsław

Gościwid

Gościwit

Gościwuj

Grodzisław, Grodzsław

Gromisław

Grzymisław, Grzymosław, Grzymsław, Grzmisław, Grzysław

H

Himisław

Hodysław

Hubysław

Huniemir

Huniesław

I

Imisław

Izasław

Izbor

Izbygniew

Izbylut, Izbelut

J

Jaczemir

Jaczewoj

Janisław

Jarogniew, Jerogniew

Jaromir, Jaromiar, Jeromiar, Jeromier

Jaropełk

Jarosław, Jerosław, Jirosław

Jarostryj

Jimisław

Juniesław

Jutrogost

Jutrowoj

Jutrowuj

K

Kanimir, Kanimier, Kajmir, Kalmir

Kanmił

Kazimierz, Kazimir, Kazimirz, Kazimiar, Kazimier, Kaźmir

Kociebor

Kociemir, Kociemiar, Kociemier, Kocimiar, Kocimier, Kocimir, Koćmir

Krzesąd

Krzesimir

Krzesisław, Krzecsław, Krzesław, Krzysław

Krzywosąd

Kwalimir

Kwalisław

L

Lasota

Lech

Lechosław

Lederg

Lelistryj

Lesław

Leszek

Lubgost

Lubodrog

Lubomir, Lubomirz

Lubomysł

Luboradz

Lubowid

Ludomił, Ludmił

Ludomir, Ludomer, Ludmar

Ludosław

Ludziwoj

Lutobor, Litobor

Lutogniew

Lutomir, Lutomiar, Lutmiar

Lutomysł

Lutosław, Lutsław, Lucsław

Ł

Łękomir

M

Małobąd

Małogost

Małomir

Małostryj, Małostryk

Małowid

Małowuj

Manomir

Markusław

Masław

Mezamir

Męcimir

Męcisław, Męcsław, Męsław

Miecisław, Miecsław, Miesław

Mieczysław

Miestwin

Mieszko

Milan

Miłobąd

Miłobor

Miłobrat

Miłochat, Miłoczat

Miłodrog

Miłodziad

Miłogost, Miłgost

Miłorad

Miłosław, Miełosław

Miłostryj

Miłosz

Miłowit, Miłwit

Miłowuj

Minigniew

Minogniew

Mirogod

Mirogniew

Mironieg

Mirosław

Misław

Modlibog, Modliboż

Mojmir

Mojsław

Morzysław

Mroczysław, Mroczesław, Mroczsław, Mrocsław, Mrocław, Mrosław

Mszczuj

Mścibor

Mścigniew

Mścisław

Mściwoj, Mszczujwoj

Mściwuj

Mysław

Myślibor

Myślidar

Myślimir

N

Naczęmir, Naczęmiar, Naczęmier

Naczęrad

Naczęsław, Nacsław, Nacław

Naczęwoj

Naczęwuj

Nadar

Nadbor

Nadmir

Nagod

Namir

Namysław

Nasiębąd, Nasiębud

Nasiębor

Nasięgniew

Nasław

Nawoj

Nawuj

Nażyr

Niebor

Niecisław

Niebylec

Niedabył, Niedabysz

Niedalic

Niedał

Niedan, Niedaniec

Niedoma

Niedamir

Niedomysł

Niegodoma

Niegosław

Niegowoj

Niegrod

Nielubiec

Niemir, Niemierz

Niemironieg

Niemoj

Niemst, Niemsta, Niemszczon

Nienach

Niepełka

Nieprosz, Nieprasz, Nieproch

Nieprzebąd, Nieprzebud, Nieprzebysz

Nierad, Niered

Nierod

Niesąd

Niesiebąd, Niesiebud

Niesiebor

Niesiodł

Niestek

Niestoj

Niesuł

Nietęg

Nietubył

Niewsza

Niezamysł

Nieznamir

Nieznawuj

Ninogniew

Ninomysł

Nowosiodł

O

Objęsław

Ocięsław

Odolan

Okrzesław

Osiębor

Osięgniew

Ostrobod

Ostrogniew

Ostrowod

P

Pakosław

Pełczybog

Pęcisław, Pęcsław, Pęcław, Pęsław

Pękosław

Pomir

Pomścibor

Poznan

Poznomir

Prosimir

Przebąd

Przebor

Przedabog

Przedbor, Przedwor

Przedmir, Przezmir

Przedpełk, Przedpołk

Przedsław, Przecsław, Przecław, Przesław

Przedwoj

Przedwuj

Przemęt

Przemił, Przemieł

Przemir

Przemysł

Przemysław

Przemyślibor

Przezdoma

Przezdziad

Przezpraw

Przezprzem

Przyboj

Przybor

Przybygniew

Przybylut

Przybymir

Przybyrad

Przybysław

Przybywoj

Przybywuj

Przysnobor

Przywit

R

Racibor, Raciborz, Recibor

Racigniew

Racimir, Racimiar

Racisław

Racsław, Racław, Ratsław, Recsław, Recław, Retsław, Resław, Rasław

Radociech

Radogost

Radomił

Radomir, Radomiar, Radmir

Radosław, Redosław, Radsław, Redsław, Radosz

Radost

Radowit

Radowuj

Radsuł

Radzim

Rodomił, Rodomieł

Rodsław, Rocsław, Rocław

Rosław

Rościgniew

Rościsław

Rzędzimir

Rzędzisław

Rzędziwoj

S

Sambor, Szenbor

Samogost

Samosąd

Sęczygniew

Sędowin

Sędzimir, Sędomir

Sędzisław, Sędosław

Sędziwoj, Sędowoj, Sędźwoj, Sudywoj

Sędziwuj

Siebąd

Siebor, Siabor, Szabor, Szebor

Sieciebor, Sietbor

Sieciech

Sieciesław, Siecsław, Siecław, Siesław

Siedlewit

Siemidrog

Siemierz

Siemił

Siemimił, Siemmił

Siemimysł, Siemomysł, Siemomysław

Siemir, Siemar

Siemirad

Siemisław, Siemosław

Siemoradz

Siemowit

Siepraw

Siestrzemił

Siestrzewit

Sięgniew

Siężyr, Sężyr

Sirosław, Sierosław

Sjęgniew

Skarbimir, Skarbimirz, Skardmir, Skamir

Skarbisław

Skaziczest

Sławobor

Sławociech, Sławciech

Sławomir, Sławomiar

Sławosław

Smysław

Snowid

Sobiebor

Sobiemir

Sobiemysł

Sobierad

Sobiesąd

Sobiesław

Sobieżyr

Spycigniew

Spycimir, Spyćmier, Spyćmir, Spyćmierz

Spycisław

Stanibor

Stanimir

Stanisław, Stasław

Stojgniew, Stoigniew, Stogniew

Stojsław, Stoisław, Stosław, Tosław

Stomir

Strachomir

Strogobor

Strogomir

Stronisław

Strosław

Strzebor

Strzedziwoj

Strzeżymir

Strzeżysław, Strzedzsław, Strzecsław, Strzecław, Strzesław

Sulibor

Sulibrat

Sulidziad

Suligost

Sulimir, Sulimiar, Sulmir

Sulirad

Sulisław, Solisław

Sulistryj

Suliwuj

Swojsław, Swosław

Ś

Ścibor

Świebąd

Świebor, Śwsiebor, Świeborz, Śwsieborz

Świeciech

Świecław, Świesław

Świedarg

Świelub

Świegniew, Śwsiegniew

Świemił

Świemir

Świerad, Świrad

Świętobor

Świętomir

Świętopełk, Świętopałk, Świętopełek

Świętosław, Święcesław, Święcsław, Święsław

T

Tasław

Tatomir, Tatomier, Tatumir

Tęgomir

Toligniew

Tolisław

Tomił

Tomir

Tomisław

Tosław

Trzebiebor

Trzebiegost

Trzebiemir, Trzebiemiar, Trzebiemier

Trzebiemysł, Trzebomysł

Trzebiesław, Trzebisław

Trzebor

Trzebowit

Twardomir

Twardosław

Twardostoj

Tworzymir

Tworzysław

U

Ubysław

Unieboż, Uniebog

Uniedrog

Uniegost

Uniemir, Unimir

Uniemysł

Unierad, Unirad

Uniesław, Unisław

Uniewit

Uściwoj

W

Wacław

Warcisław, Warcsław, Warsław

Wędziemir

Wielebor

Wielebyt

Wieledrog

Wielimir

Wielisław, Wielesław, Wielsław

Wiercisław

Wiesław

Więcemił

Więcemir, Więcemiar, Więcemier, Więcmier

Więcerad

Więcesław, Więcsław, Więcław, Więsław

Wilkomir

Wirciżyr

Wirzchosław

Wisław

Witomir

Witomysł

Witosław, Witsław, Wicsław, Wicław

Witosz

Władysław

Włodzimierz, Włodzimir

Włodzisław, Włocsław, Włocław

Włościbor, Właścibor

Włościbyt

Włościwoj

Wojbor

Wojciech, Wociech

Wojemił

Wojmir

Wojsław, Wojesław, Wojisław, Wosław

Wolebor

Wolimir, Wolemir, Wolmir

Wolisław

Wolrad

Wrocisław, Wrocsław, Wrosław

Wrociwoj

Wszebąd

Wszebor, Wszabor, Wświebor, Wszeborz

Wszeciech

Wszegniew

Wszemił

Wszemir, Wszemiar

Wszemysł

Wszerad

Wszesiodł

Wszesuł

Wszetopełk

Wysław

Wyszebor, Wyszabor

Wyszemir

Wyszesław

Wyszetrop

Wyszomir, Wyszymir

Z

Zadar

Zamir

Zawisza

Zbigniew, Zbygniew, Zbyhniew

Zbrosław

Zbylut, Zbelut

Zbysław

Zbywoj

Zdamir

Zdawuj

Zdzibor, Zdziebor

Zdziczest

Zdziebąd

Zdziebud

Zdziegod, Zdzigod

Zdziegrod, Zdzigrod

Zdziemił

Zdzierad

Zdziesuł

Zdziewit

Zdziewuj, Zdziwuj

Zdzimir, Zdziemir

Zdzisław, Zdziesław

Zdzistryj

Zdziwoj

Ziemomysł

Ziemowit

Znamir

Zwnisław

Ż

Żegota

Żelibor

Żelibrat

Żeligniew

Żelimysł

Żelisław

Żelistryj

Żeliwuj

Żyrosław, Żerosław

Żeńskie imiona słowiańskie:

B

Bądzsława

Biecsława, Biecława

Biezdziadka

Bogdała

Bogdana

Bogna

Boguchwała, Bogufała

Bogudać

Bogudarz, Bogodarz

Bogumiła, Bogmiła

Bogusława

Boguwłość, Bogowłość

Boguwola, Bohuwola

Bolemira

Bolesława, Bosława

Bożeciecha

Bożena

Bratumiła, Bratomiła, Bratmiła

Bronisława

Budzisława

C

Chwalimira

Chwalisława

Ciechosława

Ciecirada

Ciesława

Cieszysława

Cirzpisława

Czcibora, Cibora

Czasława, Czesława

Czębira

Częstobrona

Częstowojna

D

Dadzboga

Dalebora

Dalewuja

Damroka

Dąbrówka

Dobiegniewa

Dobiesława, Dobosława

Dobrawa

Dobrogniewa

Dobromiła

Dobromira

Dobroniega

Dobrosława, Dobrochna

Dobrosułka

Dobrowieść

Dobrowoja

Dobrożyźń

Domaczaja

Domasława

Drogomira

Drogosława

Dziadumiła

Dziesława, Dzisława

Dzirżysława, Dziersława, Dzirsława

F

Falisława

G

Gniewosądka

Godzimira

Godzisława

Gosława

Gościrada

Gościsława

Grodzisława

Grzymisława, Grzymsława

H

Hubysława

I

Imisława

Izbygniewa

J

Janczysława

Jarogniewa

Jaromira

Jarosława, Jerosława

K

Kazimiera

Krzesisława, Krzesława

L

Lechosława

Lesława

Lubomira

Ludomiła, Ludmiła, Ludzimiła, Ludźmiła

Ludomira

Lutosława

M

Małomira

Mieczysława

Milena

Miłosława, Miłochna

Mirogniewa

Mironiega

Mirosława

Modliboga

Mojmira

Morzysława

Mszczuja

Mścigniewa

Mścisława

Myślibora

N

Naczęsława

Nasława

Nawoja, Nawojka

Niedomira, Niedamirz

Niegosława

Nieluba

Niemiła

Nieradka

Niesiebądka, Niesiebudka

Niestanka

P

Pakosława

Pęcisława, Pęcsława, Pęcława, Pęsława

Pękosława

Pężyrka

Przeborka

Przedsława, Przecsława, Przecława, Przesława

Przemysława

Przezprawa

Przybycześć

Przybysława

R

Racisława

Racsława, Racława, Ratsława, Recsława, Recława, Retsława, Rasława

Radomiła

Radosława, Radsława, Redsława

Radochna

Radzisława

Rosława

Rościsława

Rzepicha

S

Samboja

Sędzisława

Siabora, Szabora, Szebora

Sieciesława, Siecsława, Siecława, Siesława

Sięgniewa

Sirosława

Sjęgniewa

Skarbimira

Sława

Sławobora

Sławomira

Smysława

Sobiesława

Stanisława

Stojsława, Stoisława

Stronisława

Strzeżysława, Strzesława

Suligniewa

Sulisława

Ś

Ścibora

Świebora

Świętomira

Świętosława, Święcsława, Święsława

Świętożyźń

T

Tolisława

Tomiła

Tomira

Tomisława

Tosława

Trzebiesława, Trzebosława

Tworzysława

U

Ubysława

Uniesława, Unisława

W

Wacława

Wielisława

Wieńczysława

Wiesława

Więcesława, Więcsława, Więcława

Wirzchosława

Wisława

Witosława

Władysława

Włodzimira

Włościsława

Wojciecha, Wociecha

Wojsława, Wojesława

Wolisława

Wrocisława, Wrocsława

Wszebora

Wszemiła

Wyszeniega

Wyszesława, Wysława

Z

Zbigniewa, Zbygniewa

Zbysława

Zdzisława, Zdziesława

Zwnisława

Ż

Żelisława

Żyrosława

Żywia

Podobne wpisy:

O autorze Damian Winiarski

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Ekstrawertyczny introwertyk gaduła. Miłośnik solidnego treningu, muzyki wszelakiej (z naciskiem na ciężkie brzmienia), fantastyki (głównie książkowej) i piwnej rewolucji (Beergeek 'til death).

Sprawdź jeszcze to

głagolica

Pismo Słowian – czy istniało?

Jednym z powodów, dla których wiedza na temat najstarszych słowiańskich wierzeń, historii i kultury pozostaje …

15 komentarzy

 1. Mnóstwo imion polskich wymienia Zygmunt Gloger w „Księdze rzeczy polskich”, strona 119 🙂

 2. Szkoda, że obecnie w przedszkolach jest wielu Kevinów, Brian’ów i Jessic, kiedy mogłoby być dużo Świętosław, Tomir czy Radzimirów… 🙁

  • Elżbieta Świętosława

   W sumie racja, mogłoby być więcej ludzi o tych imionach. Pamiętam gdy nauczyciele pierwszy raz czytali moje imiona to zawsze mówili o jakie ładne, piękne, niespotykane itp. Imię.

 3. A kobiety by mogły mieć na imię: Zmysława, Zwodzisława, Kusimiła, Szczujemiła 🙂

 4. Witam
  Szukam informacji o imieniu Damroka, znam już legendę, ale nie mogę nigdzie się dokopać co znaczy człon -roka-, a jako że nasze imiona mają różne człony na końcu, które mają swoje znaczenie, bardzo mi zależy na odkryciu go.

 5. A słyszeliście o imieniu Żyta? Bardzo ładne 🙂
  Próbowałam wymyślić kilka imion żeńskich. Wyszło mi coś takiego:
  Dla osoby uśmiechniętej, radosnej, optymistycznej: Radam(trochę jak Radom…), Radosława (Już takie jest), Radomira, Usmichmira, Usmira, Usmichsława, Usmiechima
  Dla pięknej, uroczej dziewczyny: Lulumira, Lulumiła, Urodzisława, Pieknim, Pieknam, Uroklimiła, Uroklimira, Slicnomira, Slicnomiła, Slicnam
  Brzmią śmiesznie xD Chyba nie jestem w tym dobra, ale to fajna zabawa 😀

 6. A Wanda????to nie słowiańskie???

 7. Pochodzący z Adrii

  W dzisiejszych czasach imię jest „ładne” kiedy jest … powszechne. Ludzie cieplej odbierają osoby o imionach popularnych niz te o imionach unikatowych. To by tłumaczyło uczucie „dziwności” gdy spotykamy kogoś kto ma rzadkie słowiańskie imię oraz tłumaczy małą popularność tych imion. A szkoda, bo są piękne. Bawi mnie jak ktoś nadaje dziecku imię „Łukasz”, czyli w pierwotnej wersji znaczące „urodzony o świcie”, a dziecko rodzi się w nocy albo w południe 😀 Ale cóż, dziś nie nadaje się imion ze względu na ich znaczenie, a jedynie przez wzgląd na popularność, albo dlatego, że ładnie wygląda napisane. A co do imienia Brajan, to bardzo piękne imię, o pochodzeniu CELTYCKIM (a nie amerykańskim), znaczy „szlachetnie urodzony”. Nie rozumiem tej nagonki na to imię. Przecież znaczy to samo co Patrycjusz oraz podobne do Kamil. Podobnie Jessica (z hebrajskiego „dar Pana”). Zresztą imię to ma jedna z piękniejszych moim zdaniem kobiet, bo Jessica Alba 😉 Ciekawe czy kiedyś powrócą czasy gdy znaczenie imion .. nabierze znów znaczenia 😉

 8. Przecież tu nie chodzi o samo imię Brajan, a infantylość tych, którzy je nadają. Patrz : imigranci z UKeja lub mamusie na wsiach.

 9. Mocno mnie ciekawi, dlaczego nie ma imion na A? Zarówno męskich jak i żeńskich.

 10. Jeżeli praktycznie nie wykorzystywano imion odzwierzęcych to skąd imię Żmijan, Dragomir, Wilkomir i Wilczan na przykład? Nadawano często takie imiona, bo były popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *